Regulamin

algoritmo matematico brevettato sviluppato appositamente per il trading di opzioni binarie                                                              REGULAMIN

 

go here 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.desirebutik.pl z siedzibą ul. Krzyżowa 12/14, 97-200 Tomaszow Maz. NIP 773 210 62 79 , REGON 100 992 151 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

get link 2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest F.H.Desire. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania.

http://www.enterijermaximum.com/bf/87/piattaforme-opzioni-binarie-con-1-euro.html 3. SPRZEDAWCA:

P.P.H.U.DESIRE Anna Kozik

ul.Krzyżowa 12/14 

97-200 Tomaszów Maz.

NIP 773 210 62 79

REGON 100 992 151

mail: biuro@desire.com.pl

 

http://gibaldi.pl/mn/algobit-recensioni 4. DEFINICJE:

4.1. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Formularz rejestracji -  formularz rejestracji dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający dobrowolne utworzenie Konta.

4.3. Formularz zamówienia - to usługa elektroniczna - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, wybranie  sposobu dostawy              i płatności.

4.4 Zamówienie - to oświadczenie woli każdego Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4.5 Produkt - to przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą ( rzecz ruchoma ) dostępna w sklepie internetowym.

4.6. Dzień roboczy - to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7. Konto - to usługa elektroniczna, Klient podaje indywidualną nazwę (login) i hasło. Zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym www.desirebutik.pl

4.8. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

4.9.Newsletter - to usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie cyklicznych treści za pomocą newslettera zawierającego informacje o nowych produktach i promocjach w Sklepie Internetowym www.desirebutik.pl

4.10.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Desirebutik.pl

4.11.Sprzedawca -  P.P.H.U.Desire Anna Kozik ul. Krzyżowa 12/14, 97-200 Tomaszow Maz. NIP 773 210 62 79 , REGON 100 992 151 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

4.12. Sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.desirebutik.pl

4.13.Umowa sprzedaży - to umowa sprzedaży wybranego Produktu zawierana / zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.14.Ustawa o prawach konsumenta - to ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

opzioni binarie bufale 5. ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu: www.desirebutik.pl

5.2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez konieczności zakładania konta w sklepie desirebutik.pl

5.3. Klient , który rejestruje konto w sklepie internetowym podaje unikalny login i hasło. Dane osobowe Klienta są wtedy zapisane w sklepie i nie trzeba ponownie wpisywać danych przy kolejnym zamówieniu oraz uzyskuje dostęp do specjalnych ofert przygotowanych dla stałych klientów. Wszelkie dane są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim.

5.4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.desirebutik.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich( PLN) ,  zawierają podatek i dotyczą tylko sprzedaży internetowej.

5.5. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu.

5.5. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00 a w soboty od godz. 09-17:00.

5.6. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą elektroniczną na adres mail podany przez Państwa w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Potwierdzenie następuje najpózniej w drugim dniu roboczym po złożeniu zamowienia.

5.7. Zamówienie może zostać anulowane w szczególnych przypadkach. Sprzedawca informuje wówczas kupującego o zaistniałej sytuacji i przyczynie.

5.8. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym są nowe. Oferujemy towary wysokiej jakości tylko polskich producentów.

https www.google.it q trading di opzioni binarie forum 6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6.1. Produkty ( towary ) prezentowane w sklepie internetowym www.desirebutik.pl mają różną dostępność i tak:

6.2.Towary oznaczone znaczkiem przy danym rozmiarze 24h - są wysyłane zazwyczaj tego samego dnia , bądz następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu desirebutik.pl. W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem towar zostaje wysłany tego samego dnia roboczego, w którym zostało przyjęte zamówienie do realizacji.

6.3.Towary oznaczone przy każdym rozmiarze do 2 dni,do 7dni, do 10dni lub do 14dni - oznacza,że te towary sprowadzane są na zamówienie z innego magazynu, gdyż aktualnie nie mamy ich w sklepie. 

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1. Z tytułu Umowy Sprzedaży sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności,

7.2.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

get link         Bank Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie

http://www.boxclubbuchs.ch/mv/opzioni-binarie-com-commenti       IBAN   PL 11 1160 2202 0000 0002 9626 9452

http://www.pettigna.com/me/447/trading-opzioni-binarie-cosa-sono.html trading opzioni binarie cosa sono         Kod SWIFT banku  BIGBPLPW

7.3. Płatność gotówką za towar przy odbiorze osobistym.

7.4.Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty za zakupiony towar - najpózniej w terminie 3 dni od chwili              zamówienia.

7.5.Zakupiony przez Klienta towar ( produkt) pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu jego opłacenia przez          sprzedawcę.

7.7.Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

 

http://www.fashion-cache.com/mh/investire-in-borsa-opzioni-binarie 8. KOSZTY DOSTAWY

8.1.Aktualne koszty wysyłki w sklepie Desirebutik.pl dostępne są na naszej stronie:

     http://www.desirebutik.pl/site/koszty-wysylki

 

binäre optionen automatisch 9. REKLAMACJA PRODUKTU

9.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiany ” 

http://www.desirebutik.pl/site/zwroty-i-wymiany

 

9.2.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

9.3.  Prosimy o powiadomienie sklepu o chęci zwrotu lub składanej reklamacji produktu w formie:

    *  w formie elektronicznej na adres  zwrotyiwymiany@desirebutik.pl

    * pisemnie na adres: F.H.DESIRE ul. Krzyżowa 12/14,  97-200 Tomaszów Maz.

9.4. Klient nie musi przy tym informować sklepu o przyczynie zwrotu towaru.

9.5. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

     1. Danych kontaktowych składającego reklamację produktu,

     2. Rodzaju i daty powstania niezgodności,

     3.Żądania doprowadzenia produktu reklamowanego do zgodności z umową sprzedaży lub                  oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

9.6. Przykładowe formularze:

 

FORMULARZ WYMIANY PRODUKTU:

 

/data/FORMULARZwymianytowaruDesire.docx

 

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU:

 

/data/FORMULARZodstapieniaDesireAKT..docx

 

9.7.. Po zgłoszeniu reklamacji / zwrotu / wymianie produktu należy odesłać paczkę w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki na adres:  P.P.H.U.DESIRE ul. Krzyżowa 12/14 , 97-200 Tomaszów Maz.

9.8.. Aby Państwa zwrot/reklamacja mógła zostać szybko rozpatrzona, prosimy wysłać maila, podając w nim niezbędne informacje. Produkt ( jeżeli to możliwe ) należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami , następnie zapakować w usztywniane opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem poleconym/ paczką pocztową na wskazany adres. 

9.9. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu produktu pokrywa sprzedawca w wysokości najniższej obowiązującej w sklepie dostawy.

9.10. W przypadku zwrotu produktu klient ponosi wyłącznie koszty bezpośrednie. 

9.11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i koszty za powstałe w trakcie transportu uszkodzenia.

10. ZWROT TOWARU

10.1.Konsument ( klient ), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu produktu pokrywa sprzedawca w wysokości najniższej obowiązującej w sklepie dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

* w formie elektronicznej na adres  zwrotyiwymiany@desirebutik.pl

* pisemnie na adres: ul. Krzyżowa 12/14, 97-200 Tomaszów Maz.

10.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.5. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  

P.P.H.U.DESIRE 

ul.Krzyżowa 12/14 , 

97-200 Tomaszów Maz.

biuro@desire.com.pl

www.desirebutik.pl

– Ja(*) niniejszym informuję (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Podanie danych osobowych w sklepie przy składaniu zamówienia jest dobrowolne. Podane dane są wykorzystywane przy realizacji złożonego zamówienia oraz w celach marketingowych naszej firmy.

11.2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim.

11.3. Każda osoba ma prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji , poprawiania.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Desirebutik.pl zawierane są w języku polskim.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

12.3. W chwili złożenia przez klienta obowiązuje regulamin dostępny w dniu złożenia zamówienia. Regulamin zmieniony jest wysyłany każdorazowo do osób, które mają utworzone konto w sklepie drogą elektroniczną i obowiązuje dopiero po upływie 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);  oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Skóry naturalne